مراسم تکریم و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران برگزار شد

به گزارش کنفرانس هکا، مراسم تکریم دلاور بزرگ نیا مدیرکل سابق و معارفه پرهام جانفشان مدیرکل جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران امروز 21 اردیبهشت 98 برگزار گشت.

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگاران، این مراسم با حضور محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، محمد تقی زاده معاون عمرانی استاندار تهران، مدیران و معاونان سازمان میراث فرهنگی، فعالان بخش خصوصی و کارکنان اداره کل میراث فرهنگی استان تهران برگزار گشت.

محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این مراسم گفت: جایگاه استان تهران در بین ادارات کل میراث فرهنگی کشور جایگاهی مهم و اثرگذار است و حضور میراث فرهنگی استان تهران یک فرصت و مزیت خوب است که باید از آن استفاده کرد.

خیاطیان ادامه داد: امروز آنچه که در امور جاری هر دستگاهی گره گشاست وجود ارتباطات مؤثر و مفید با سایر دستگاه هاست، امیدواریم همه همکاران در ادارات کل استانی از این فرصت ها بهره مند شوند.

معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی اضافه کرد: کمبود اعتبارات، فقدان ساختار متناسب با وظایف از مسائل ادارات کل میراث فرهنگی است که امیدواریم استانداری ها در این حوزه ها با همکاران استانی ما همراهی لازم را داشته باشند.

او یادآور شد: هرگونه اقدام و حرکتی در استان تهران می تواند یک الگوی کشوری باشد، اداره کل میراث فرهنگی استان تهران می تواند منجر به حرکت کشوری در این حوزه شود، سازمان میراث فرهنگی سازمانی بسیار قوی و محکم است، این سازمان ثروت بسکمک دارد و باید از این ثروت برای توسعه کشور استفاده کنیم.

خیاطیان اضافه کرد: امروز 7هزار نفر در تهران به عنوان صنعتگر صنایع دستی ثبت شده اند و وجود این تعداد صنعتگر می تواند استان تهران را به انتهاه صادرات صنایع دستی تبدیل کند، وجود 2200 دفتر خدمات مسافرتی در تهران هم دیگر مزیت این استان است، اگر بتوانیم تعاملات خود را بخش خصوصی به درستی شکل بدهیم شاهد اتفاقات بسیار خوبی در این حوزه خواهیم بود.

معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی اضافه کرد: این سرمایه ها به ارزانی به دست نیامده است و نباید از کنار آن ها به راحتی بگذریم، باید تلاش کنیم از منابع به درستی استفاده کنیم و به اهداف خود برسیم.

او ادامه داد: امروز نگاه و امید دولت به حوزه گردشگری است. با توجه به شرایط امروز کشور آنچه می تواند کمک حال شرایط اقتصادی ایران باشد، گردشگری است. ما با وجود از همه ظرفیت و توانایی هنوز به جایگاه اصلی در صنعت گردشگری نرسیده ایم.

خیاطیان شرح داد: راه باید برای مشارکت آحاد مردم در سازمان میراث فرهنگی فراهم شود. باید راهی برای دسترسی آزاد مردم به امور سازمان میراث فرهنگی فراهم باشد تا انحصار در اطلاعات باید از بین برود و شاهد برقراری عدالت و ریشه کن شدن فساد باشیم.

معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی اضافه کرد: بسکمک از خدمات سازمان در حال حاضر در حال تبدیل شدن بر مبنای فناوری اطلاعات و آی تی است و ما قدم های اصلی را در این حوزه برداشته ایم تا مردم از تمام امور اطلاع داشته باشند. در چنین فضایی می توانیم ادعا کنیم با فساد مبارزه می کنیم. اتفاقات خوبی در این بخش افتاده است و آنچه باعث شد سازمان در جشنواره شهید رجایی رتبه برتر را بگیرد همین اتفاقات مثبت در حوزه فناوری اطلاعات بود.

او ادامه داد: سازمان میراث فرهنگی یکی از سالم ترین دستگاه ها در نظام جمهوری اسلامی ایران است و همه همکاران در سلامت کامل خدمات خود را به مردم ارائه می دهند.

خیاطیان شرح داد: آقای بزرگ نیا در اداره کل میراث فرهنگی استان تهران نهایت تلاش را داشتند و زحمات بسکمک کشیدند و از خدمات ایشان در دستگاهی دیگر بهره مند خواهیم شد.

معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی یادآور شد: آقای جانفشان هم سوابق مدیریتی پیروز و پرباری دارند و امیدواریم در استان تهران باعث پیشرفت و ارتقای رویکردهای اداره کل میراث فرهنگی استان باشند.

محمد تقی زاده معاون عمرانی استانداری تهران نیز در این مراسم گفت: صنعت گردشگری یک مقوله چندوجهی است که ابزاری برای تحقق توسعه پایدار به شمار می آید، این صنعت دو وجهه متمایز از صنایع دیگر دارد: توسعه درون گرا و توسعه برون زا.

او شرح داد: صنعت گردشگری می تواند نزدیکی بین فرهنگ ها را به دنبال داشته باشد. این صنعت وجهه سخت افزاری و نرم افزاری را در کنار یکدیگر دارد. حوزه صنعت گردشگری دارای ابعاد وسیعی است. کشور ما جاذبه های بسیار زیادی در حوزه گردشگری دارد و همین امر مسئولیت در این حوزه را به شدت سنگین می کند.

تقی زاده ادامه داد: استان تهران با توجه به نقش سیاسی ای که در کشور دارد در حوزه گردشگری هم باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد؛ لذا توسعه گردشگری در استان تهران باید توأم با نگاه و تمرکز ویژه باشد.

معاون عمرانی استانداری تهران اضافه کرد: اقدامات و اتفاقات بسیار خوبی در حوزه گردشگری استان تهران رخ داده است و باید این رویدادهای خوب ادامه داشته باشد، مدیرکل میراث فرهنگی سابق استان تهران، تجارب بسیار ارزشمندی داشتند و اتفاقات خوبی را در تهران رقم زدند.

او اضافه کرد: برای ادامه این جهت پیروز نیازمند نیرویی جوان و خلاق بودیم و امیدواریم با حضور آقای جانفشان شاهد شکوفایی صنعت گردشگری و تکامل پیروزیت های این صنعت در تهران باشیم.

تقی زاده گفت: امیدواریم راه و جهت جدیدی در صنعت گردشگری استان تهران باز شود و شاهد ارتقای این صنعت در پایتخت باشیم.

معاون عمرانی استاندار تهران اضافه کرد: تصدی گری و تولی گری ادارات دولتی میسر نخواهد بود مگر با همراهی و همکاری بخش خصوصی؛ صنعت گردشگری هم از این قاعده مستثنا نیست و باید از فعالان این حوزه حمایت شود، استانداری تهران هم آماده همکاری با بخش خصوصی گردشگری و اداره کل میراث فرهنگی استان تهران است.

پرهام جانفشان مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران نیز گفت: در هر سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران منابع بسیار ارزشمندی وجود دارد و باید با استفاده از منابع انسانی توانمند از این ظرفیت ها استفاده کرد.

او شرح داد: مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی یک امانت است و باید روزگاری به عملکرد خودمان پاسخ بدهیم، امیدواریم شایسته اعتماد رئیس سازمان میراث فرهنگی باشم.

جانفشان اضافه کرد: امیدوارم همیشه بتوانیم به کمک هم انتظاری را که دولت از سازمان داریم به منصه ظهور برسانیم. ما از تجربیات و همراهی بخش خصوصی فعالان گردشگری استان تهران استفاده خواهیم کرد و از رسانه ها و فعالان رسانه ای هم می خواهیم که در این جهت ما را همراهی کنند.

دلاور بزرگ نیا مدیرکل سابق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران نیز در این مراسم گفت: تردید نداریم با تجربیاتی که آقای جانفشان دارند، اتفاقات خوبی در اداره میراث فرهنگی استان تهران خواهد افتاد.

او شرح داد: صنعت گردشگری باید بر پایه و در کنار بخش خصوصی توسعه پیدا کند، بخش خصوصی گردشگری استان تهران در این مدت با ما همراه بودند و ما باید به این بخش اعتماد کامل داشته باشیم.

بزرگ نیا اضافه کرد: همه بر این باور هستیم که اگر قرار است وابستگی از نفت را در کشور نداشته باشیم باید توسعه صنعت گردشگری را دنبال کنیم و این مهم میسر نمی شود مگر با همراهی بخش خصوصی.

مدیرکل سابق اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران ادامه داد: استان تهران واقعاً ظرفیت های کم نظیری در حوزه گردشگری تاریخی، مذهبی، رویدادها دارد، باید این ظرفیت ها در قالب بسته های گردشگری به گردشگران معرفی شود.

او یادآور شد: امروز خوشبختانه همه دستگاه ها به اهمیت گردشگری پی برده اند و این فهم ایجاد شده است که صنعت گردشگری جایگاه ویژه ای در توسعه کشور دارد.

بزرگ نیا اظهار کرد: امروز خوشبختانه غبار مهجوریت از گردشگری زدوده شده است و این صنعت گام های محکم و پرشتابی را طی می کند.

مدیرکل سابق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران اضافه کرد: اتفاقات خوبی در اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در هر سه بخش افتاده است و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

او در انتها با تقدیر از همکاران میراث فرهنگی استان تهران برای ادامه راه این مجموعه با حضور مدیرکل جدید آرزوی توفیق کرد.

ayrokh.ir: مجله گردشگری و مسافرتی

cruisero.ir: کشتی کروز: سفری لوکس و در عین حال مقرون به صرفه به اقیانوس ها

منبع: میراث آریا
انتشار: 1 تیر 1401 بروزرسانی: 1 تیر 1401 گردآورنده: hecaconf.ir شناسه مطلب: 3184

به "مراسم تکریم و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران برگزار شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مراسم تکریم و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران برگزار شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید