متن کامل دستورالعمل نظارت بر مسافربرهای اینترنتی ، از شرایط راننده و خودرو تا هزینه سفرها

به گزارش کنفرانس هکا، وزارت کشور در پی تصویب و ابلاغ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر؛ مشمول قانون نظام صنفی کشور، متن کامل این دستورالعمل را منتشر کرد.

متن کامل دستورالعمل نظارت بر مسافربرهای اینترنتی ، از شرایط راننده و خودرو تا هزینه سفرها

این دستور العمل که به امضای وزرای کشور و صنعت، معدن و تجارت و همچنین معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری رسیده است، در سوم مهرماه سال جاری ابلاغ شده است.

براساس تصویب نامه هیات وزیران در جلسه 19 اردیبهشت سال 95، پروانه کسب در امور مربوط به آژانس های حمل و نقل عمومی بار و مسافر درون شهری برابر قوانین و ضوابط اتحادیه های صنفی انجام می گردد و نظارت بر چگونگی فعالیت آنها در درون شهرها توسط شهرداری صورت می گیرد. و دستور العمل نظارت شهرداری ها توسط وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می گردد.

متن کامل این دستورالعمل به شرح ذیل است:

دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور

ماده 1- تعاریف:

الف- ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر: کلیه اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات برخط جابه جایی و حمل ونقل مسافر درون شهری و حومه عضو اتحادیه صنفی کشوری کسب وکارمربوطه که برخی از عملیات آن ها با استفاده از اپلیکیشن یا سایت انجام گردد؛ اعم از اینکه وسیله نقلیه، تحت مالکیت خود شخص باشد یا طی قرارداد با شخص ثالث همکاری کنند.

ب- اتحادیه: اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی یا سایر اتحادیه های مرتبط موضوع قانون نظام صنفی.

ج- نظارت: پایش فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند حمل و نقل مسافر توسط شهرداری جهت حصول اطمینان از اجرای قوانین و مقررات حمل و نقل و نظام صنفی از طریق اجرای مفاد این دستورالعمل.

د- سامانه مشترک اطلاعات سفرها (سماس) : سامانه ای متعلق به وزارت کشور جهت ثبت بر خط اطلاعات ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر و نیز وسایل نقلیه، رانندگان و داده های سفر.

ه- قرارداد: سند همکاری که بین ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر و شهرداری هر شهر منعقد میگردد

و- ناوگان پرتردد: وسیله نقلیه ای که بر اساس اطلاعات مندرج در سماس مجموعا پیمایش بیش از 1950 کیلومتر در ماه در مجموع ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر داشته باشد.

ز- داده سفر: اطلاعات سفر شامل شماره پلاک وسیله نقلیه، زمان ابتدا و انتهای سفر، طول پیمایش سفر و کرایه سفر و شناسه یکتای سفر

ماده 2- وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه سماس را راه اندازی و دسترسی های لازم را در اختیار مراجع و ذینفعان قانونی قرار دهد. شهرداری ها، نیروی انتظامی، دبیرخانه هیات عالی نظارت (موضوع ماده 54 قانون نظام صنفی) و اتاق اصناف ایران و اتحادیه های صنفی موظفند همکاری لازم با وزارت کشور را داشته باشند.

تبصره 1: کلیه ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر موظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ راه اندازی سماس (که بطور رسمی توسط وزارت کشور از طریق رسانه های عمومی اعلام می گردد) نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات وسایل نقلیه و رانندگان (موضوع مواد 4 و 5 این دستورالعمل) تحت پوشش خود به انضمام مشخصات شرکت، آدرس و تلفن دفتر مرکزی و دفاتر و یا شعب استانی آنها در سماس اقدام کنند. شهرداری اطلاعات وارد شده را مطابق ضوابط مواد 4 و 5 این دستورالعمل بررسی و موارد مغایرت را ظرف یک هفته اعلام می نماید. تا زمان راه اندازی سامانه مزبور ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مکلفند اطلاعات وسایل نقلیه، رانندگان و داده های سفر را در قالب لوح فشرده هفتگی به وزارت کشور تحویل کنند.

تبصره 2: ارائه دهندگان خدمات هوشمند سفر موظف اند به صورت روزانه/هفتگی، داده سفر هر سفر را در سماس ثبت کنند و همچنین موظفند به منظور فراهم نمودن امکان اعتبارسنجی داده های ابراز شده در سامانه سماس امکان دسترسی وزارت کشور را به صورت هفتگی اطلاعات هر سفر شامل شماره پلاک وسیله نقلیه، زمان و مختصات مکان مبداء و مقصد، مقدار پیمایش، و هزینه سفر با امکان صحت سنجی و گزارش گیری هریک از موارد ایجاد کنند.

تبصره 3: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به اطلاعات سماس دسترسی دارند ملزم به حفظ محرمانگی و عدم افشای اطلاعات آن می باشند و حق استفاده تجاری از این اطلاعات را ندارند. تخلف از این تبصره موجد مسئولیت برای اقدام کننده و قابل پیگیری از طریق مراجع قضائی می باشد.

تبصره 4: ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مکلفند ضوابط امنیت اطلاعات کاربران اعم از راننده و مسافر را مطابق دستورالعمل های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رعایت و سیاست خود در قبال حریم خصوصی و نحوه استفاده از داده های رانندگان و مسافران را به اطلاع کاربران رسانده و تأیید لازم را از آن ها دریافت کنند. دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران (مسافران و رانندگان) با هدف ممانعت از استفاده همزمان کاربران از سایر نرم افزارها ممنوع است.

تبصره5: ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر موظف اند حداقل یکبار در هر شبانه روز/هفته فهرست رانندگان و خودروهای غیر مجاز (خودروها و رانندگانی که فاقد ضوابط مقرر در بندهای 1، 2، 3 و 4 ماده (4) و تبصره آن و بند(5) ماده (5) دستورالعمل شده اند) را از سامانه سماس دریافت و از بکارگیری آنها خودداری کنند.

تبصره6: مسئولیت انطباق اطلاعات وارد شده با اسناد راننده و وسیله نقلیه بر عهده ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر می باشد.

ماده 3- ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر ملزمند قبل از شروع یا ادامه فعالیت در هر شهر، مدارک لازم شامل درخواست فعالیت، آدرس دفتر، کننده رسمی، یک نسخه از قرارداد امضا شده از سوی شرکت براساس مدل قرار داد کشوری پیوست و تصویر ضمانت نامه قرارداد را در سامانه سماس بارگذاری و همزمان نسخه اصل را با پست سفارشی برای شهرداری مربوطه ارسال کنند و در غیر این صورت امکان شروع یا ادامه فعالیت در آن شهر نخواهند داشت. شهرداری موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به امضا و ابلاغ قرارداد اقدام نماید. در صورت عدم امضای قرارداد توسط شهرداری مربوطه در مهلت مقرر، فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر در آن شهر بلامانع است.

تبصره 1: تا زمان راه اندازی سماس، تصویر مدارک مربوطه تحویل دفتر حمل و نقل وزارت کشور خواهد شد.

تبصره 2: شهرداری ها مکلف اند کلیه درآمد حاصل از این توافق (موضوع ماده 6 قرارداد پیوست) را صرفاً در توسعه حمل و نقل عمومی و رفع آلودگی هوا هزینه کنند.

ماده 4- شرایط وسیله نقلیه:

کلیه وسائل نقلیه برای ارائه خدمت باید دارای الزاماتی به شرح زیر بوده و اطلاعات آنها (شامل نوع، برند، مدل، رنگ، شماره پلاک و VIN خودرو) در سماس توسط ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر ثبت شده باشد.

رعایت سن فرسودگی مطابق ضوابط خودروهای شخصی

تبصره: برای ناوگان پر تردد در کلان شهرها رعایت سن فرسودگی مشابه ضوابط خودروهای حمل و نقل عمومی خواهد بود به صورتی که یکسال پس از تصویب این دستورالعمل خودروهای بالای 15 سال، و دو سال پس از تصویب این دستورالعمل خودروهای بالای 13 سال و سه سال پس از تصویب این دستورالعمل خودروهای بالای 10 سال از این ناوگان حذف گردند.

دارا بودن گواهی معاینه فنی خودرو معتبر

تبصره: گواهی معاینه فنی برای ناوگان پر تردد مطابق با وسایل نقلیه عمومی خواهد بود.

دارا بودن بیمه نامه شخص ثالث معتبر

تبصره: ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مکلفند ظرف مدت شش ماه از تصویب این آیین نامه با همکاری شرکت های بیمه، بیمه نامه ای با میزان پوشش مشابه آژانس ها طراحی و اجرا کنند.

4- همخوانی شماره پلاک وسیله نقلیه و استان محل فعالیت.

5- همخوانی وسیله نقلیه با مشخصات ثبت شده در سماس و نیز اسناد قانونی آن.

تبصره: ثبت نام و بکارگیری ناوگان حمل و نقل عمومی (پلاک ت) خطی و ویژه منوط به رعایت ضوابط اعلامی از سوی شهرداری (سازمان تاکسیرانی) هر شهر است.

ماده 5- شرایط راننده:

کلیه رانندگان باید دارای شرایط عمومی به شرح زیر بوده و اطلاعات آن ها (شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس، شماره تلفن همراه، شماره پلاک و VIN خودرو) توسط ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر در سماس ثبت شده باشد.

تابعیت جمهوری اسلامی ایران و یا پروانه کار برای اتباع خارجی.

دارا بودن گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری معتبر یا دارا بودن استعلام صلاحیت از اداره اماکن.

دارا بودن گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه.

عدم اعتیاد

تبصره: ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مکلفند با ایجاد سازوکار داخلی، عدم اعتیاد رانندگان را احراز نموده و بلافاصله اقدام به حذف رانندگان دارای اعتیاد کنند.

در جهت حفظ ایمنی سفر درون شهری، هر راننده حداکثر 12 ساعت امکان سرویس دهی در هر شبانه روز را خواهد داشت.

ماده 6- شرایط سفر:

الف) هزینه سفرها

نرخ کرایه خدمات هوشمند مسافر می تواند بصورت ثابت یا پویا براساس شاخص هایی هم چون شدت ترافیک، میزان عرضه (تعداد رانندگان در حالت خدمت)، تقاضای بازار، جغرافیای خدمت (محدوده ترافیک شهر)، طول و مدت سفر، نوع وسیله نقلیه و عواملی از این قبیل توسط ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشخص گردد.

تبصره: در مواردی که هزینه سفر در شرایط خاص از سقف تعرفه تاکسی های تلفنی هر شهر مصوب در شورای شهر بالاتر مشخص گردد، این رقم قبل از انجام سفر از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام می گردد.

ب) سایر ملاحظات سفر

1- ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر متعهد می گردند چنانچه به دلیل نقص و مسائل در سامانه های سرویس دهنده، خسارتی به راننده یا مسافر وارد گردد، بلافاصله نسبت به جبران ضرر و زیان پیش آمده اقدام نموده و در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.

3- ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر متعهد می گردند با ایجاد مرکز تماس و پاسخگویی و اطلاع رسانی از طریق اپلیکیشن و کانال های ارتباطی متناسب به طور مقتضی نسبت به رفع مسائل و شکایات اعلامی از سوی رانندگان و شهروندان اقدام نماید.

ماده 7- نحوه نظارت

وزارت کشور با همکاری شهرداری ها با پایش برخط اطلاعات مربوطه در سماس و نیز بازرسی میدانی نسبت به نظارت بر فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر و نیز رانندگان و وسایل نقلیه تحت پوشش آنها، به شرح ذیل اقدام می نماید:

در صورتی که شهرداری مغایرتی را میان اطلاعات ثبت شده راننده یا وسیله نقلیه در سماس با ضوابط این دستورالعمل ملاحظه کند مورد مغایرت را به اطلاع ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر می رساند تا نسبت به رفع مغایرت ها اقدام نماید. در صورت عدم رفع موارد مغایرت ظرف دو هفته یا شکایت افراد مطابق با ماده 8 اقدام می نماید.

ماده 8- مراجع رسیدگی کننده و آئین دادرسی:

در صورتی که تخلفات ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر دارای پروانه کسب، از تخلفات احصاء شده ذیل فصل هشتم قانون نظام صنفی (از جمله موارد جدول 1) باشد، شهرداری یک نسخه از گزارش تخلف را همراه با مستندات پرونده به اتحادیه ارجاع نموده و یک نسخه را نیز در بایگانی خود نگهداری خواهد نمود. گزارش شهرداری در حکم گزارش بازرس و ناظر موضوع ماده 52 قانون نظام صنفی بوده و اتحادیه موظف است (برابر مواد 17 و 68 قانون نظام صنفی و آئین نامه مواد 2، 12 و تبصره ذیل ماده 87 قانون نظام صنفی) اقدام نموده و نتیجه اقدامات را کتباً به اطلاع شهرداری برساند.

در صورتی که تخلفات رانندگان مشمول این دستورالعمل، از نوع سایر تخلفات (جدول 2) باشد، مرجع رسیدگی کننده مطابق جدول 2 (کمیسیون ایمنی و یا هیأت انضباطی) خواهد بود.

تبصره 1: هیات انضباطی متشکل از کنندگان شورای شهر، شهرداری و کننده صنف مربوطه و کمیسیون ایمنی متشکل از کنندگان پلیس راهور، شهرداری و کننده صنف مربوطه خواهد بود.

تبصره 2: در صورت واگذاری ارائه خدمات هوشمند مسافر به دیگری بدون اطلاع شهرداری و همچنین عدم همکاری با بازرسین و ناظرین شهرداری، مراتب توسط شهرداری به اتحادیه اعلام شده و اتحادیه موظف است برابر فصل هشتم قانون نظام صنفی اقدام نماید.

تبصره 3: جدول شرح تخلفات مرتبط با قانون نظام صنفی در این نوع از کسب وکارها به همراه مسئول تخلف بر مبنای قانون در سایت وزارت کشور موجود است.

سایر موارد:

ماده 9- به منظور امکان بهره مندی مدیریت شهری از اطلاعات جمع آوری شده برای انجام برنامه ریزی های شهری، ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر موظفند در صورت درخواست شهرداری، اطلاعات پردازش شده سفرها مانند نقشه های تراکم تقاضای الگوهای توزیع سفرها در سطح شهر را در اختیار شهرداری قرار دهند.

ماده 10- همه وسایل نقلیه با پلاک شخصی در زمان ارائه خدمات هوشمند مسافر باید دارای علامت مشخصه بگونه ای باشند که برای سایرین به راحتی قابل تشخیص باشد. این علامت می تواند پشت شیشه جلوی وسیله نقلیه در سمت راست خودرو (سمت شاگرد) نصب گردد. ابعاد و مشخصات علامت مشخصه توسط وزارت کشور ابلاغ خواهد شد. این علامت مشخصه هنگام ثبت نام اراده کننده خدمات هوشمند مسافر پس از تأیید وزارت کشور به سماس معرفی شده و در تارنمای سماس درج می گردد.

ماده 11 - ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر موظفند نسبت به ارائه آموزش های لازم مطابق با سرفصل ها و مشخصات ابلاغی وزارت کشور می باشند.

ماده 12- این دستورالعمل در راستای مصوبه 20334/ت50501هـ مورخ 22/02/1395 هیات وزیران شامل 12 ماده و تبصره های مربوطه در تاریخ ... توسط وزرای کشور و صنعت، معدن و تجارت تایید شد.

تبصره: در صورت ضرورت تدوین ضوابط اجرائی برای این دستورالعمل یا ابهام و اختلاف نظر درخصوص اجرای آن، این موارد در صلاحیت وزارتین کشور و صنعت، معدن و تجارت می باشد و نظر کارشناسی در تارنمای سماس درج شده و برای آن مورد و موارد مشابه در آینده مبنا قرار می گیرد.

ayrokh.ir: مجله گردشگری و مسافرتی

cruisero.ir: کشتی کروز: سفری لوکس و در عین حال مقرون به صرفه به اقیانوس ها

منبع: همشهری آنلاین
انتشار: 1 تیر 1401 بروزرسانی: 1 تیر 1401 گردآورنده: hecaconf.ir شناسه مطلب: 6092

به "متن کامل دستورالعمل نظارت بر مسافربرهای اینترنتی ، از شرایط راننده و خودرو تا هزینه سفرها" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "متن کامل دستورالعمل نظارت بر مسافربرهای اینترنتی ، از شرایط راننده و خودرو تا هزینه سفرها"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید