ارمغان روشنایی به 2700روستای لرستان رسید، رشد 3900درصدی پستهای برق

به گزارش کنفرانس هکا، خبرنگاران- گروه استان ها: چهل سالگی انقلاب طلیعه بلوغ و پیشرفت نهضتی است که با پشت سر گذاشتن همه فراز و نشیب ها، سختی ها و دشمنی ها امروز در اوج قله افتخار ایستاده است. حالا در چهلمین فجر انقلاب اسلامی جهت جدیدی پیش روی ایران اسلامی قرار گرفته است تا قطار توسعه و آبادانی کشور با کوشش نسل جدید انقلاب و جوانان مومن و انقلابی با سرعت بیشتر به پیش برود و کارآمدی نظام اسلامی به عنوان یک الگو ثابت گردد.

ارمغان روشنایی به 2700روستای لرستان رسید، رشد 3900درصدی پستهای برق

در این چهل سال، با همت و کوشش مردم، جوانان و مسئولان و با راهنمایی های رهبر فرزانه انقلاب، ایران در عرصه های مختلف علمی، مالی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی دستاوردهای چشمگیری داشته است؛ به تبع لرستان نیز در این جهت شکوفایی توانسته است سهم خود را ایفا نماید و موفقیت هایی کسب کند که اکنون در چهل سالگی انقلاب با یادآوری این موفقیت ها و با افتخار به گذشته می توان با امیدواری به افق های پیش روی توسعه چشم دوخت.

خبرنگاران همزمان با ایام الله دهه فجر سعی دارد با انتشار گزارش هایی از دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی ایران در لرستان، به آنالیز موفقیت های حاصل شده و ظرفیت ها و استعدادهای بالقوه لرستان بپردازد. در این گزارش نتایج حاصل از کوشش متخصصان و مسئولان در حوزه برق رسانی به شهرها و روستاهای لرستان را می خوانید.

اقدامات 40 ساله شرکت برق در لرستان

فریدون خودنیا مدیرعامل شرکت برق لرستان در گفت و گو با خبرنگاران در سخنانی با اشاره به اقدامات 40 ساله شرکت توزیع برق استان، گفت: تعداد ایستگاه های انتقال برق استان قبل از پیروزی انقلاب تنها دو مورد بوده است.

وی، بیان داشت: با اقدامات و برنامه ریزی های اجرا شده به تعداد ایستگاه های انتقال برق لرستان پس از انقلاب، پنج مورد اضافه شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با بیان اینکه در حال حاضر 7 ایستگاه انتقال برق در لرستان وجود دارد، توضیح داد: با اقدامات اجرا شده بعد از پیروزی انقلاب شاهد رشد 150 درصدی در حوزه ایستگاه های انتقال برق در استان هستیم.

ظرفیت ایستگاه های انتقال برق به 2 هزار و 945 مگاولت آمپر رسیده است

خودنیا با اشاره به میزان ظرفیت این ایستگاه های انتقال برق در لرستان، مطرح نمود: میزان ظرفیت ایستگاه های انتقال برق استان قبل از انقلاب 160 مگاولت آمپر بوده که بعد از پیروزی انقلاب به این عدد دو هزار و 785 مگاولت آمپر اضافه شده است.

وی، توضیح داد: در حال حاضر ظرفیت ایستگاه های انتقال برق استان دو هزار و 945 مگاولت آمپر است و با مجموعه اقدامات اجرا شده بعد از پیروزی انقلاب در این زمینه شاهد افزایش هزار و 641 درصدی در استان بوده ایم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعداد ایستگاه های فوق توزیع برق در لرستان قبل از پیروزی انقلاب، توضیح داد: این عدد قبل از پیروزی انقلاب هفت مورد بوده است، پس از پیروزی انقلاب با مجموعه اقدامات اجرا شده به این عدد 38 مورد اضافه شد و در این زمینه شاهد افزایش 443 درصدی هستیم.

خودنیا، توضیح داد: در حال حاضر 45 ایستگاه فوق توزیع برق در لرستان فعالیت دارند.

رشد 928 درصدی ظرفیت ایستگاه های فوق توزیع برق

وی همچنین میزان ظرفیت ایستگاه های فوق توزیع برق استان را قبل از پیروزی انقلاب 170 مگاولت آمپر مطرح نمود و اضافه نمود: پس از انقلاب به این عدد هزار و 747 مگاولت آمپر اضافه شد و در این زمینه نیز شاهد رشد 928 درصدی در استان هستیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان، در مجموع ظرفیت ایستگاه های فوق توزیع برق استان را هزار و 917 مگاولت آمپر مطرح نمود.

خودنیا در ادامه سخنان خود با اشاره به طول خطوط فشار متوسط هوایی و زمینی برق استان، بیان داشت: این عدد قبل از پیروزی انقلاب 487 کیلومتر بوده است.

وی تاکید نمود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به میزان طول خطوط فشار متوسط هوایی و زمینی برق لرستان، 9 هزار و 643 کیلومتر اضافه شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان، توضیح داد: در زمینه طول خطوط فشار متوسط هوایی و زمینی برق در استان شاهد افزایش هزار و 880 درصدی بعد از پیروزی انقلاب بوده ایم و در حال حاضر 10 هزار و 130 کیلومتر خطوط فشار متوسط هوایی و زمینی برق در استان داریم.

خودنیا همچنین با اشاره به طول خطوط فشار ضعیف هوایی و زمینی برق لرستان قبل از پیروزی انقلاب، بیان داشت: این عدد قبل از انقلاب 482 کیلومتر بوده که با مجموعه اقدامات اجرا شده پس از انقلاب 5 هزار و 308 کیلومتر خطوط فشار ضعیف هوایی و زمینی احداث شد.

وی، اضافه نمود: در زمینه اجرای خطوط فشار ضعیف هوایی و زمینی برق در استان شاهد افزایش هزار و یک درصدی بوده ایم و در حال حاضر این عدد در استان 5 هزار و 790 کیلومتر در استان است.

رشد 3900 درصدی پست های 20 کیلوولت هوایی و زمینی برق لرستان

مدیرعامل شرکت برق لرستان با اشاره به تعداد پست های 20 کیلوولت هوایی و زمینی برق لرستان قبل از پیروزی انقلاب، مطرح نمود: این عدد 391 دستگاه بوده است که پس از انقلاب نیز 15 هزار و 757 دستگاه پست به این تعداد اضافه شده است.

خودنیا، بیان داشت: در زمینه ایجاد پست های 20 کیلوولت هوایی و زمینی برق در استان شاهد افزایش سه هزار و 930 درصدی بوده ایم و در حال حاضر 16 هزار و 148 پست 20 کیلوولت هوایی و زمینی برق در لرستان وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تعداد چراغ های برق معابر در استان را قبل از پیروزی انقلاب 12 هزار و 365 دستگاه خاطرنشان کرد و گفت: بعد از پیروزی انقلاب 178 هزار و 721 چراغ برق نیز احداث شده و در این زمینه شاهد افزایش هزار و 345 درصدی در استان هستیم و هم اکنون 191 هزار و 86 دستگاه چراغ برق معابر در استان وجود دارد.

مدیرعامل شرکت برق لرستان همچنین تعداد مشترکان برق در استان قبل از پیروزی انقلاب را 52 هزار و 779 مورد مطرح نمود و اضافه نمود: به این عدد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 578 هزار و 326 مورد اضافه شده است.

خودنیا، توضیح داد: در زمینه تعداد مشترکین برق در استان بعد از پیروزی انقلاب شاهد افزایش 996 درصدی بوده ایم و در حال حاضر 631 هزار و 105 مشترک برق در لرستان وجود دارد.

37 روستای دارای برق قبل از انقلاب به 2715 روستا پس از انقلاب رسید

وی همچنین با اشاره به روستاهای برق رسانی شده قبل از پیروزی انقلاب در لرستان، بیان داشت: این عدد 37 مورد بوده که به این عدد بعد از پیروزی انقلاب 2 هزار و 678 مورد اضافه شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان، گفت: در زمینه برق رسانی به روستاهای لرستان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هفت هزار و 138 درصد رشد داشته ایم و در حال حاضر دو هزار و 715 روستای لرستان از نعمت برق بهره مند هستند.

خودنیا، بیان داشت: همچنین پیک بار همزمان برق قبل از پیروزی انقلاب در استان 30 مگاوات بوده که این عدد بعد از پیروزی انقلاب به 620 مگاوات رسیده است که در این زمینه نیز هزار و 867 درصد رشد داشته ایم.

به هر روی، امروز باید با توانی مضاعف برای سربلندی ایران اسلامی در عرصه های مختلف کوشش کنیم تا دستیابی به افق های رشد و توسعه توسط جوانان مومن و انقلابی یکی پس از دیگری ممکن گردد.

pariha.com: پریها مجله گردشگری، خبری، موفقیت، آشپزی و سرگرمی میباشد.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 1 تیر 1401 بروزرسانی: 1 تیر 1401 گردآورنده: hecaconf.ir شناسه مطلب: 1815

به "ارمغان روشنایی به 2700روستای لرستان رسید، رشد 3900درصدی پستهای برق" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ارمغان روشنایی به 2700روستای لرستان رسید، رشد 3900درصدی پستهای برق"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید