طراحی سایت

آژانس شروع فراوری اورانیوم تا غنای 20 درصد را تایید کرد

نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین خاطرنشان کرد که شروع غنی سازی 20 درصدی در تاسیسات فردو در حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجرا شده و مدیرکل آژانس نیز طی گزارشی شروع فراوری اورانیوم تا غنای 20 درصد را تأیید نموده است.

15 مرداد 1400