استراتژی جدید رسانه های غربی برای بازیابی اعتبار

به گزارش کنفرانس هکا، در ادبیات رسانه ای جهان، خبر خوب به عنوان روزنامه نگاری سازنده شناخته می گردد که هدفش ترغیب مخاطبان به مشارکت در حل آن است. رویکرد روزنامه نگاری سازنده مبتنی بر خبر خوب به صورت جدی به حوزه های پژوهشی دانشکده های ارتباطات جهان نیز وارد شده است.

استراتژی جدید رسانه های غربی برای بازیابی اعتبار

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، تا زمانیکه مخاطب نسبت به یک موضوع احساس نگرانی نکند، توجهش به آن جلب نمی گردد و اقدامی انجام نمی دهد این زاویه نگاهی است که بسیاری از رسانه ها را به سمتی راهنمایی نموده که صرفا بر روی اخبار منفی و نگران نماینده تمرکز نمایند. رویکردی که حتی در بسیاری از موارد، از سر خیرخواهی است و این هدف را دنبال می نماید که افراد جامعه را برای انجام یک اقدام موثر برای حل مسائل ترغیب نمایند. در مقابل عموماً اینگونه تصور می گردد که روایت های مثبت از مسائل، باعث ایجاد احساس تخدیر در مخاطبان می گردد و باعث می گردد برای حل معضلات و نابسامانی ها انگیزه ای نداشته باشند. اما پژوهش ها و روینمودهای نوین رسانه ای ثابت نموده اگر خبرخوب به شکلی اصولی و منطقی دنبال گردد، بهترین رویکرد برای سوق دادن جامعه به سمت کنش گری موثر برای حل مسائل است. و همین سبب شده روزنامه نگاری سازنده و راهکار محور به عنوان خروجی و نتیجه رویکرد مثبت، در منابع آکادمیک و ژورنالیستی دنیا معرفی گردد. حوزه ای که همه جا مترادف با خبر خوب مورد اشاره قرار می گیرد .

خبر خوب بر راهکار ها متمرکز می گردد

روزنامه نگاری سازنده، حوزه جدیدی از روزنامه نگاری است که مبانی آن به تدریج در حال ورود به عرصه آکادمیک است و بر این اساس راسخ است که خبرنگاران و ژورنالیست ها به جای صرفاً ارائه روایت های منفی و اخبار درگیری ها، بر روی روشی از فراوری گزارش و اخبار متمرکز می شوند که بر روی راهکار ها تمرکز نموده است. ایده اصلی پشت روزنامه نگاری سازنده این است که گزارش ها و اخبار، به صورت مفهومی فراوری شوند و مخاطبین را هوشیارتر و هوشمندتر نمایند. در این رویکرد، عقبه های بیشتری از موضوع و همینطور ابعاد خوب و مثبت آن نیز ارائه می گردد بنابراین مخاطبین قادر خواهند بود چشم انداز واقعی تری نسبت به دنیا پیدا نمایند. نقش کلیدی خبر خوب در روزنامه نگاری سازنده در همین بخش است؛ اینکه در کنار اخبار منفی، باعث می گردد یک تصویر کامل و دقیق تر از دنیا ارائه دهند و به مخاطبین انگیزه کافی برای اقدام موثر را بدهد. همین باعث شده روزنامه نگاری سازنده در دنیا مترادف با گفتمان خبر خوب تعریف گردد .

مسئولیت بزرگی که بر دوش خبرنگاران قرار گرفته است

در روزنامه نگاری سازنده در رسانه های دنیا به جای آنکه مسائل صرفا گزارش شوند، خبرنگار باید این را هم لحاظ کند که مخاطب با اطلاعاتی که در گزارش دریافت می نماید، چه کار می تواند انجام دهد؟ چکار می تواند بکند تا آن را تغییر دهد؟ و مواردی از این دست. در این رویکرد به این نکته مهم دقت می گردد که خبرنگار نظر شخصی خودش را درباره موضوع منعکس نمی نماید؛ یا راهکار را مستقیماً ارائه نمی دهد بلکه کوشش می نماید به جامعه نسبت به راهکار هایی که می تواند وجود داشته باشد، مطلعی دهد. پیشگامان روزنامه نگاری سازنده ازجمله کاترین گیلدنستد نویسنده و روزنامه نگار مشهور دانمارکی می گویند شما به عنوان یک خبرنگار تاثیر بزرگی بر روی طرز فکر مردم دارید؛ چون خبر را شما فراوری می کنید. به همین خاطر خبرنگاران باید نسبت به مسئولیتی که در مراقبت از شکلِ روایت موضوعات دارند، مطلع باشند. آن ها معتقدند بسیاری از خبرنگارانی که اخبار و مسائل را با نگاه بدبینانه روایت می نمایند، فراموش می نمایند با گزارش هر اتفاق بدی، بر روی جامعه نیز تاثیر بسیار منفی می گذارند .

هدف اصلی، اصلاح و تغییر است

روزنامه نگاری سازنده مبتنی بر رویکرد خبر خوب هدفش این است که از جهت گیری منفی اجتناب کند و یافته های حاصل از پژوهش های روانشناسی مثبت گرا را به کار بگیرد تا یک چارچوب بدیع و نو را برای روزنامه نگاری خلق کند. بنابراین به جای اینکه صرفا بر روی گزارش مسائل و تعارضات تمرکز کند، هدفش این است که به یک تصویر جامع تر از مسئله دست پیدا کند. این رویکرد رسانه ای دنیای به دنبال آن است که نه تنها علت های اصلی مشکل را تبیین کند بلکه ایده های نو و اقداماتی را گزارش دهد که جامعه را به سمت مسیرهای بی طرفانه و قابل تحمل راهنمایی کند .

در واقع هدف اصلی این رویکرد رسانه ای آن است که بگوید تغییر چگونه تغییر امکان پذیر است و نقشی که هر یک از اعضای جامعه می توانند در پرورش و وقوع این تغییر داشته باشند را نشان دهد. علاوه بر آن، این رویکرد کوشش می نماید اصول اخلاقی روزنامه نگاری را با اجتناب از انحراف اطلاعات، تقویت کند تا یک تعریف واقع بینانه تر از دنیا ارائه دهد. روزنامه نگاری سازنده کوشش می نماید یک روایت جالب توجه را بر مبنای واقعیت و بدون اینکه در آمارها و حقایق مبالغه کند ارائه دهد. یعنی بدون پررنگ کردن وجوه منفی، توجه مخاطب را به موضوع جلب نمایند.

بازیابی اعتبار روزنامه نگاری

رویکرد روزنامه نگاری سازنده مبتنی بر خبر خوب به صورت جدی به حوزه های پژوهشی دانشکده های ارتباطات دنیا وارد شده است و اولین تز دکترای دنیا در این خصوص در سال 2014 در دانشکده روزنامه نگاری و رسانه های جمعی دانشگاه کارولینای شمالی به این موضوع اختصاص یافت. دکتر کارن مک اینتایر که اکنون استادیار رسانه در دانشگاه ویرجیاناست در این تز به آنالیز روش های عملیاتی می پردازد که می توان تکنیک های روانشناسی مثبت نگر را در فراوریات خبری به کار برد .

مک اینتایر در مقاله اش می نویسد: کوشش ما این بوده است که مرزهای فرایند خبری را با معرفی، تعریف و به تبع آن، ابداع کردن مفهوم میان رشته ای روزنامه نگاری سازنده به عنوان یک فرم نوین روزنامه نگاری گسترش دهیم؛ فرمی که شامل به کار بردن تکنیک های روانشناسی مثبت نگر در فرایندها و فراوریات خبری است با این هدف که با حفظ کارنمودهای اصلی روزنامه نگاری (ژورنالیسم) یک پوشش خبری سازنده را شکل دهیم که توجه مخاطبان را نیز جلب کند. او در این تز ابتدا مسائل انتقادی در روزنامه نگاری را مرور می نماید که احتیاج به این رویکرد را تبیین می نماید. سپس مبحث روزنامه نگاری سازنده را تعریف می کند و به آنالیز صندلی آن در این رشته می پردازد. در نهایت به آنالیز تکنیک های روزنامه نگاری سازنده می پردازد؛ از جمله چارچوب روانشناسی که مبنای این کاربردهای عملی است. در مجموع این تز و مقاله به رویه ضروری در روزنامه نگاری با استفاده از خبرنگاری سازنده می پردازد که هدف آن تاثیر مثبت بر اعتبار کاهش یافته روزنامه نگاری و مخاطبان خسته شده از رویه فعلی رسانه هاست .

یک تصویر کامل و همه جانبه احتیاج است

علاوه بر دانشکده های رسانه و روزنامه نگاری، رسانه های مختلف دنیا نیز بخشی را به صورت تخصصی به روزنامه نگاری سازنده تحت عنوان خبر خوب اختصاص داده اند. این رسانه ها در بیان مأموریت و هدف خود می نویسند: در روزنامه نگاری کلاسیک، تمرکز صرف بر روی تعارضات و مسائل عمیقاً ریشه دوانده است. مهم ترین نقش رسانه در یک جامعه آزاد و باز این است که عموم مردم بتوانند صاحبان قدرت و مسئولین را با گزارش دادن معضلات حل نشده، تبعیض ها، سوءاستفاده ها و غیره وادار به پاسخگویی نمایند. ما در این رویکردی که در پیش گرفته ایم، مسائلی که احتیاج به رسیدگی و حل شدن دارند را انعکاس می دهیم با این امید که افرادی را به اصلاح و رسیدگی به آن وادارد .

در خبرنگاری کیفی، منتقد بودن بسیار لازم است اما این رویه اغلب در رسانه های جریان اصلی از دست خارج می گردد و به سمت اخبار فوری بشدت منفی می رود که حول جنگ، گرسنگی و بلایای طبیعی می چرخند. این درست است که فجایع بزرگ قطعا بخشی از واقعیت هستند اما چنین روایت هایی همه ماجرا نیستند و برای نشان دادن یک تصویر کامل از دنیا باید ابعاد خوب و مثبت اتفاقات و موضوعات را هم دید .

هدف، تزریق امید برای اقدام موثر است

وبسایت بهترین اخبار دنیا در این خصوص می نویسد: رسانه ها دنیای پیرامون را صرفا توصیف نمی نمایند؛ بلکه روی آن نیز اثر می گذارند. عواقب یک چشم انداز رسانه ای که به صورت افراطی بر روی اخبار منفی تمرکز نموده اند، این است که خوانندگان، بینندگان و مخاطبین از حس ناامیدی پر می شوند و همین ناامیدی آن ها را نسبت به موضوعات و اتفاقات کرخت می نماید. به گونه ای که سبب می گردد دیگر تمایلی به هیچ نوع اقدام مثبت برای بهبود شرایط اطرافشان نداشته باشند. البته اگر تا همین الان این اتفاق نیفتاده باشد و عموم مردم قید دنبال کردنِ اخبار را نزده باشند! این رسانه در ادامه به پژوهشی اشاره می نماید که موسسه رویترز در سال 2017 انجام داد و نتایج حاصل از آن نشان می داد دلیل عمده اجتناب از اخبار در بین عمومی این است که بر روی روحیه افراد اثرات منفی می گذارد. دقیقا به همین خاطر است که خبر خوب با روزنامه نگاری سازنده مترادف است .

هیچ شکی نیست که ادراک ما از دنیا بر روی اقدامات و انتخاب های ما بسیار اثرگذار است. بنابراین رسانه باید هدفش این باشد که یک نمایش هوشمندانه از واقعیت داشته باشد که هم خوبی ها را توصیف کند و هم بدیها را؛ هم مسائل را انعکاس دهد و هم راهکار ها را بشناساند.

این رسانه در ادامه تأکید می نماید که چون این رویکرد راهکار محور در روند فعلی رسانه ها مورد غفلت قرار گرفته است، تصمیم گرفته اند به صورت تخصصی بر روی آن تمرکز نمایند. و بیانیه مأموریتش را اینگونه عنوان می نماید که به جای اینکه صرفا بر روی تبعیض ها و بی عدالتی ها تمرکز کنیم، بر روی روزنامه نگاری سازنده تمرکز می کنیم که بعضی پیشرفت هایی که در دهه های اخیر در دنیا رخ داده را انعکاس دهیم و بر روی راهکار های چالش های پیش رو چراغ بیندازیم تا به خوانندگانمان هم امید مبتنی بر واقعیت بدهیم و هم آن ها را برای یک اقدام موثر برای حل مسائل تشویق کنیم .

منبع:فارس

،

pariha.com: پریها مجله گردشگری، خبری، موفقیت، آشپزی و سرگرمی میباشد.

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 1 تیر 1401 بروزرسانی: 1 تیر 1401 گردآورنده: hecaconf.ir شناسه مطلب: 4937

به "استراتژی جدید رسانه های غربی برای بازیابی اعتبار" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "استراتژی جدید رسانه های غربی برای بازیابی اعتبار"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید